Całodobowe Centrum Wsparcia

Całodobowe Centrum Wsparcia

Najbardziej wymagającym klientom umożliwiamy możliwość skorzystania z dostępności specjalistów IT 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Centrum Wsparcia oferuje usługi z gwarantowaną dostępnością wsparcia, gwarantowaną dostępnością systemu i/lub gwarantowanym czasem reakcji.

Dla kogo?

Każde przedsiębiorstwo wymagające funkcjonowania systemów informatycznych 24h na dobę kwalifikuje się do obsługi całodobowej. Tylko od zarządzających przedsiębiorstwem zależy ocena ryzyka wynikającego z utraty ciągłości działania systemu informatycznego w godzinach uznanych zwyczajowo za robocze. Każdy przestój systemu, od którego wymaga się pracy ciągłej, wiąże się z realnymi kosztami.
W portfolio naszych klientów znajdują się zarówno jednostki ochrony zdrowia takie, jak szpitale, laboratoria, centra radiologiczne czy jednostki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jak również firmy produkcyjne niezwiązane z branżą ochrona zdrowia.

SLA / Poziom usług

Poziom usługi i jej parametry zawsze uzgadniamy indywidualnie z klientem. W każdym przypadku wspólnie zastanawiamy się nad doborem parametrów usługi, które mają dla klienta znaczenie z biznesowego punktu widzenia. W zależności od potrzeb mogą to być:

  • dostępność wsparcia (np. 7, 5 dni w tygodniu, bądź wsparcie w nocy lub w dni wolne / świąteczne)
  • zakres wsparcia (dobór systemów, które wymagają nadzoru 24h na dobę)
  • czas reakcji
  • tryb wsparcia (np. wyłącznie monitoring, raportowanie i eskalacja)
  • czas naprawy
  • dostępność sprzętu zastępczego
  • częstotliwość / czas odzyskania kopii zapasowej (RPO/RTO - Recovery Point Objectve/Time Objective)

Zakres usług

Całodobwe Centrum Wsparcia jest w stanie świadczyć usługi w pełnym zakresie usług świadczonych w modelu outsourcingu kompetencyjnego przez RAVEN IT.

KONTAKT
OFERTA
KONTAKT
OFERTA